Veel van onderstaande foto's ontvingen we van o.a. Hans Rebers, waarvoor onze hartelijke dank !!

Heeft U ook oude foto's van Uw eigen dorp ? (in het Westland)
Wij plaatsen ze graag ! Stuur ze naar ons e-mail adres:
lwkoppenol@home.nl
Bij voorbaat dank !

Klik HIER voor Kerk- en torenbrand

Klik HIER voor foto's die we ontvingen van Jan de Bruin

Klik HIER voor meer informatie over Hans Rebers

 

 

Met veel genoegen kunnen wij u hierbij een aantal oude, prachtige ansichtkaarten laten zien van de gemeente Monster,
met onze hartelijke dank aan Dhr. Hans R. Rebers uit Monster, die ze ons stuurde.


Hortensiastraat ca. 1950


Molenstraat in 1905


Ned Herv kerk 1956


Protestantse Kerk


Raadhuis


Rijnweg 1930


Zeestraat + plein 1940


Ca. 1940 Hartmanplein met slagerij op hoek Rijnweg


Molen met vijver ca. 1960


Hartmanplein met thee schenkerij de Vink ca. 1940


Hartmanplein ca. 1940


Groeten uit Monster 1958


Tuinders bedrijf zicht op Rijnweg 1958


Ter Heijde pentekening 1675


Ter Heijde luchtfoto met kalkovens ca. 1930


Rijnweg 148 Nonhof ca. 1930

    
Monsterse Kerk na de brand                                                    Monsterse toren in de steigers na de brand in 1901 

 


Monsterse Kerk na de brand

     
Molenstraat 1950                   Nederlands Hervormde Kerk vanaf Herenstraat 1964 


Emmaplein ca. 1940


De vaart ca. 1910


De vaart 1907


De reddingsboot van Ter Heijde 1930


Café de Sport met vol terras


Aan de Vaart 1922 vanaf de toren genomen


Aan de vaart 1903


Havenstraat met Pensionaat 1901


Havenstraat 1934


Havenstraat 1909
 


Hartmanplein 1952


Gereformeerde Kerk 1951 Kaart Boddeus


2e Gemeentehuis


Emmastraat woning burgemeester


Emmastraat   /   s' Gravenzandseweg 1939


Emmastraat kaart Pranger

     
Molen ca. 1950                                                            Havenstraat ca. 1952


Ter Heijde zeezicht 1950


Terheide aan Zee uitg. Musch 1955


Rijnweg 1910 met v. d. Akker en van Mil


Molenstraat 1937


Molen met vijver 1975


Molen 1980


Kerkplein met bakker ca. 1965


Hervormde Kerk 1955


Heerenstraat ca. 1935


Heerenstraat 1910 met openbare school


Gemeentehuis Monster 1991


Gemeentehuis ca. 1975


Choorstraat 1943


Choorstraat 1938


Onderstaande foto's ontvingen we van de Fam. Tas
waarvoor onze hartelijke dank !

 


 

Onderstaande foto's ontvingen we van Jan de Bruin,
waarvoor onze hartelijke dank !


 

 

 

De Monsterse kerk- en torenbrand van 13 juli 1901 

Het is inmiddels al meer dan honderd jaar geleden dat kerk en toren van de Hervormde Kerk in Monster volledig uitbrandden.

De brand die kerk en toren volledig in de as legde, werd zaterdagmiddag 13 juli 1901 omstreeks kwart over drie ontdekt. De 'brandspuit' van Monster, die in de nabijheid van de kerk was gestationeerd, was al snel aan het blussen. Ook de Poeldijkse spuitgasten waren snel ter plaatse. Die middag stond er een sterke wind, waardoor het vuur snel aanwakkerde en het gevaar bestond dat de brand zou overslaan naar de nabijgelegen woningen. Om dat gevaar te keren, riep het gemeentebestuur telegrafisch assistentie in van de brandweer van Den Haag.

Omstreeks half zes arriveerde die met de stoomspuit en bond de strijd aan met de vuurzee. Water was er in de buurt voldoende. De haven in de huidige Havenstraat liep nog door tot dichtbij de kerk.

De dichtbij gelegen huizen ten zuidoosten van de kerk werden ontruimd, maar gelukkig vatten ze geen vlam. Wel ontstond er brand in enkele met riet gedekte schuren achter deze huizen, maar die brandjes konden snel geblust worden. Aan het begin van de avond waren kerk en toren totaal uitgebrand.

Zondag 14 juli 1901 werd de kerkdienst gehouden in de Gereformeerde kerk. Daarna werd voor de diensten gebruik gemaakt van de Hervormde kerk in Ter Heijde aan Zee. De catechisaties en de vergaderingen van de kerkenraad, de kerkvoogdij en de notabelen, moesten geruime tijd in de openbare school plaatshebben.

Hieronder een foto die we ontvingen van Ria Manni-Ruinard

Klik op de foto voor een groter formaat.


 

Informatie van Ria Manni-Ruinard:
Van de foto was een kaart gemaakt door Foto H. v. Noort in de rij van personen staat een man met hoed en snor dat is mijn opa Pieter Ruinard, mijn opa had een lampen winkel aan de Rijnweg 55-57 naast de melkboer Willem v.d. Burg.

1901 kerk afgebrand Monster
Klik op de foto voor een groter formaat.